Poruka dana - 🧡 Biblijska poruka 11. 4. 2022. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Nešto lijepo za Gospodina

Dana poruka 10.07. Poruka

Dana poruka BOŽANSKO VODSTVO

Dana poruka Najveća zbirka

Dana poruka BOŽANSKO VODSTVO

Dana poruka Najveća zbirka

Dana poruka Anđeoska poruka

Dana poruka Poruka Dana

Dana poruka Anđeoska poruka

Biblijska poruka 11. 4. 2022. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Nešto lijepo za Gospodina

Dana poruka PORUKA DANA

Dana poruka Poruka Dana

Zadnja poruka iz Međugorja

Biblijska poruka 11. 4. 2022. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Nešto lijepo za Gospodina

Ne moramo sebi govoriti koliko je ta ruža lijepa — vidimo svu njezinu ljepotu i romantičnost.

  • Poruka današnjeg dana je «predajmo se životu i uživajmo! Od ljudi, situacija, iskustva.

  • Što je najgore što bi se bilo kome od nas moglo dogoditi? Anđeoska poruka za danas je posebna i odnosi se upravo na dan kada ste ju pročitali.

10.07. Poruka Dana

Iskrivljenje je savršeno, jer samo savršenstvo postoji, ali kad odrastemo, postajemo svjesni i možemo odlučiti da ćemo prenositi drukčiju poruku.

  • Jer u redu je propitivati i život i sebe.

  • Siromaha imamo uvijek Isusove su riječi umirujuće.
2022 mp4.matv.ca