Chất điều hòa sinh trưởng - 🧡 CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG RA SAO

Hòa chất trưởng điều sinh CHẤT ĐIỀU

Hòa chất trưởng điều sinh [PDF]Giáo trình

Hòa chất trưởng điều sinh Ứng dụng

Hòa chất trưởng điều sinh CHẤT ĐIỀU

Hòa chất trưởng điều sinh 5 Ứng

Hòa chất trưởng điều sinh 5 Ứng

Hòa chất trưởng điều sinh Chất điều

Hòa chất trưởng điều sinh CHẤT ĐIỀU

Hòa chất trưởng điều sinh Chất điều

ETHEPHON

Hòa chất trưởng điều sinh Chất điều

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật được ứng dụng ra sao?

ABA là chất ức chế tổng hợp AND, ARN Nguồn: sinhhoc.

  • Để được tư vấn chi tiết, Qúy khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail: info visitech.

  • GAn theo trật tự phát hiện.

Chất điều hòa sinh trưởng

Công thức hóa học của ABA ABA được tích lũy nhiều trong các cơ quan đang ngủ nghỉ, cơ quan dự trữ, và cơ quan sắp dụng.

  • Chất diệt cỏ dại có tính chọn lọc cao.

  • Nhóm hữu cơ lại chia thành hai nhóm nhỏ: nhóm các chất không chứa nitơ và nhóm các chất chứa nitơ.
2022 mp4.matv.ca