Čupave crnke gole - 🧡 Univerzitet Crne Gore

Crnke gole čupave Univerzitet Crne

Crnke gole čupave ZAKON O

Karta Crne Gore

Crnke gole čupave ZAKON O

Univerzitet Crne Gore

Crnke gole čupave Seksi Romkinja

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Crnke gole čupave Karta Crne

Crnke gole čupave Gole stare

Crnke gole čupave Univerzitet Crne

Crnke gole čupave ZAKON O

Crnke gole čupave ZAKON O

Crnke gole čupave Univerzitet Crne

Gole stare zene

Muul Festu u Sv.

  • Član 276 Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje, ako utvrdi: 1 da rješenje o tužbenom zahtjevu ne spada u sudsku nadležnost; 2 da su stranke ugovorile arbitražu; 3 da je tužba podnesena neblagovremeno, ako je posebnim propisima određen rok za podnošenje tužbe; 4 da o istom zahtjevu već teče parnica; 5 da je stvar pravosnažno presuđena; 6 da je o predmetu spora zaključeno sudsko poravnanje, da se tužilac pred sudom odrekao tužbenog zahtjeva, da ne postoji pravni interes tužioca za podnošenje tužbe za utvrđenje i da tužilac u roku koji je sud odredio nije otklonio nedostatke iz čl.

  • Član 301 Ako je održano pripremno ročište, na glavnoj raspravi izvode se dokazi čije je izvođenje određeno rješenjem suda na tom ročištu.
2022 mp4.matv.ca